عمومی

سفر به بهشهر در «ایران» پرس تی‌ وی


گزارشگر شبکه مطبوعاتی شبکه ایران تی‌وی سفری هلد به بهشر تا کیمی‌های این شهر را به شوبر.

دیدگاهتان را بنویسید