حوادث

سقوط از کوه جان یک نفر را در خمین گرفت


رئیس سازمان بیمارستان خمین گفت:

دیدگاهتان را بنویسید