حوادث

«شاهدان عینی» گشت‌های ارشاد چه می‌گویند؟


یکی از شاهدان گفت: در این حضور که بیش از 6 ساعت به طول انجامید، شاهد هیچ گونه تماس فیزیکی نداشتیم، اما شاهد خشونت لفظی و رفتار بی ادبانه بوده اید. می خواستند یک جوری اذیت کنند و خیلی از مردم مشکلی نداشتند و کت های بلند تا مچ پا داشتند.