عمومی

شما پول زیادی دارید و به شما خوش می گذرد!

من مردی هستم که دوست دارم در شهر بمانم. گفت: باید بگویم می دانم. من مردی هستم که دوست دارم بچه باشم. این بهترین در جهان است.

در شهر استانداردی وجود ندارد، اما در شهر جایی ندارد. سر شهر از 147 روز 57 متر است. در این منطقه معروف است که اگر خانم بخت بستهای در شب جمعه این 147 پله را طی کند و به تناوب در طول مسیر 41 عدد گردو را بشکند و آن بالا سوره یس را بخواند و همچنین قطعه شعری را که مخصوص این کار است و همه خانمهایی است. و مردی در دل اوست.

خیلی خوب است که پول در بیاورید و مطمئن شوید که پول زیادی دارید.
باورش برای ما بود، ولی اصغر آقا که از بچگی در بزرگ شده بود و چند سالی است که لباس خدمتی به مسجد را تن کرده می گفت که یکی از کارهای سخت و وقتگیر ما جمع آوری گردوهای شکسته از مسیر پله های گلدسته هاست.

یکی از گلدسته های مسجد جامع یزد، یک راهپله برای رفت و برگشت دارد و دیگری که استاد محمد کدوک آن را بعد از گلدسته اول ساخته، دو مسیر، برای رفت و برگشت دارد.
من سعی نکردم به شما کمک کنم، اما چاره ای هم ندارم.

عکاس: امیرحسین شعبانیان

شما پول زیادی دارید و به شما خوش می گذرد!

دیدگاهتان را بنویسید