حوادث

شناسایی عامل تیراندازی به یکی از مسئولان شهرداری کرج


فرمانده اداری استان البرز در کمتر از 24 ساعت به مدیر سازمان کوچه و بازار کرج خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید