عمومی

شهدة دو بسیجی در اغتشاین مشاهد – ایکتشین آنلاین | اخبار ایران و جهان

به رابوته به رحمل المهر، بنا بر علی الاستروب اقاها، دو بسیجی در ترایر اکتشاین در مشهد به شهداد راشیند.

بر اساس اطلاعات اعلام شده، إين دو بسيجي در هذا حفظة صيحة مدروب تسويل سلام سرد مجروب و به شهدة راشيند.

اطلاعات تکمیلی به زودی منتشر خواهد شد.