عمومی

صقای رئیسی مگر دستور توقف طرح پتروشیمی میانکاله را چس چرا نشد ؟!

بنا بر اطلاعات واصله، عملیات تخریب مراتع و اجرای طرح به شدت و سرعت ادامه دارد که با فرض صدور دستور توقف اجرای طرح و مستند به مقررات جاریه، ادامه عملیات اجرایی واجد عنوان مجرمانه ومستوقیب کیفری است، پس از آن بر دادستان و رئیس قوه قضائیه تکلیف. من چاره ای ندارم و چاره ای هم ندارم.

چند وقتی است که فعالان اجتماعی، مدافعان محیط زیست و اعضاء کانون وکلا و برخی از کمسیون ها و انجمن های فعال در حوزه محیط زیست از جمله وکیل فعال در این حوزه، عضو کانون وکلا جناب داسمه که در حوزه حقوق عمومی فعالیت های قابل توجه است. بهترین جا برای رفتن به خوابگاه دنیا و بقیه دنیاست.

حسب ماده 2 کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر و بند 1 ماده 7 آن کنوانسیون که بین مجاور دریای خزر منعقد شده است و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون به حفاظت از محیط زیست دریایی خزر که در دهم دریای خرداد ماه است. 1384 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تصویب شورای نگهبان رسیده است و بند 25 سیاست های نظام کلی در بخش نفت و گاز صادری از سوی مقام معظم رهبری در بند اول اصل 110 قانون اساسی اولویت و توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی. با سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان است، همچنین مستند به بند الف ماده 2 تصویب نامه هیأت وزیران، در ویژه استقرار واحدهای صنعتی در استان های گیلان، مازندران و گلستان در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی روستایی، استقرار صنایع وابسته به پتروشیمی و صنایع شیمیایی. که صنعتی شهرها ممنوع است. باع است و علی رغم اینکه حسب رأی هیأت دیوان عدالت اداری به شماره نامه با موضوع ابطال ثبت 1 نامه ماده 1 و ماده شیوه شماره 3 539/1/92 مورخه 1392 / 2/8 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در منطوق رای هیأت عمومی مشخص شده است: ( 1 ماده ماده 1 شیوه نامه محاسبه حقوق عرفی بهرهبرداران مراتع است که در صورت عدم رضایت از بهره برداران ذیحق و دارای پروانه در مرتع مورد قبولی، حقوق عرفی به حساب صندوق ثبت واریز می شود؟

با توجه به اینکه اصل بر این است که در مدت زمان مقرری مرتع، حق صدور مرتع به چشم دیگر وجود ندارد، تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتع دار، قرارداد برداشت از مرتع را دارد، مغایر حقوق مکتسب ایشان است که در همین راستا واااری

علاوه بر این موارد، قابل توجه است که بنا بر برنامه پنجم توسعه و آیین نامه ی آثار زیست محیطی طرح های بزرگ … می بایست پیش از تولید عملیات اجرایی نسبت به طرح ها و پروژه های امکان سنجی پروژه ها بر ضوابط و مصوبات شورای عالی محیط زیستی انجام می شود که با این تکلیف تعریف شده و بنا به اصول و مقررات بین المللی که مستندات کافی و وافی مبنی بر توقف اجرای عملیات احداث واحد پتروشیمی در محدوده میانکاله و سه استان شمالی کشور وجود دارد، انجام شود. سوال مطرح شده است که مجموعه ای از دولت بنا به چه دلیل منطقی به این نتیجه رسیده است که طرح موصوف را در شمال کشور اجرا می کند؟ این پرسش قابل طرح است که آیا موقعیت و موقعیت محیطی استان های مجاور دریای عمان و خلیج فارس مناسب تر برای چنین فعالیت هایی نیست؟ جغرافیایی شمال و جنوب کشور اجرای این بهترین در جهان است و یکی از آنها وجود دارد و برای شما بسیار خوب است.

* وحد دادیستر

دیدگاهتان را بنویسید