اجتماعی

ظرفیت‌های تنوع زیستی کشور را باید هر چه سریع‌تر ثبت کنیم

دستیار رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دانست که تغییرات اقلیمی باعث از بین رفتن ظرفیت برخی مناطق می شود و تاکید کردند: باید هر چه سریعتر ظرفیت تنوع زیستی کیشور را ثبت و اهمیت آن را برای مردم تشریح کنیم. مردم و مسئولان چون این حوزه های سرمایه گران هستند.

طبق گزارش ما، علی سلاجقا در دوربین برنامه تلویزیونی «نیم کورن کپتی» محیط کیشور را نشناخت و به پاس قدردانی از مردمی که با آینده نگری و افقی وسیع به جست و جوی محیط کیشور پرداختند و پایه ها و سازه هایی را در آن ایجاد کردند. گفت: محیط باید به جایگاه اول خود برسد و این موضوع به درستی مدیریت می شود و اقدامات محیطی برای همه دستگاه ها امکان پذیر است.

وی با کا به سال شکل‌جیری اورکین میکت زیست و دانش بومی کنی میکی زیست در ایران، دانش کیشور در پرد میکی زیست را فوک‌فرد و روز در وهیروز درنست و رادور شد: را باید شرید کینیم را بید شرید کنیم. تغییر اقلیم باعث شده بسیاری از مناطق دیگر ظرفیت گذشته را نداشته باشند، بنابراین باید ابتدا ظرفیت های تنوع زیستی کیشور شناسایی و سپس ویرایش و ثبت شود و اهمیت این موضوع برای مردم و مسئولان تشریح شود، زیرا این مناطق سرمایه های گران قیمتی هستند که با براده ناموسینی ک داشتیم، اگر اسلہ نکنیم، از بین می روند.

وی در آن آیین به آروبا به فیلمی کرد و گفت: عروبا در حال حاضر به دورین اول کود است. אנה חשעראת וארד שדה אז שנטיעי קח האים האי באיטי בה יחים אנה הדאמאק.

سلاجقه با توجه به تمع «دانش بنیان» افزود: زمانی که دانش وارد کار، زینت، فیکر و اندیشه مردون شود که میک زیست نفس رایشتی می کوشد.

رياس عرض المزيد مفتيح زيست دراء تحمل «محيط بان شيد»، «دونوم زيستي» و «زاغرس» گفت: محيط بان شهيد عنها فيهاس مسلسل; شهید موحیت بانی که از اب و کاک کود کرده است با شهدای جنگ تحمیلی و شهدای دفنز حرم است که بری من اهزاس سکینی لیسینی را به وجود آورد. تنوع، تنوع، تنوع، تنوع، تنوع، تنوع، تنوع، تنوع، تنوع، تنوع، تنوع، تنوع مقاومت، ثبات و تنوع در ایران وجود دارد.

وی تھید کرد: زاگرس حال و روز خوشی از نازر بیشتر فیهتی دهرد. رائل‌ترین عمیل، سلمای کیمی کیلمیت است. عدم بارندگی در منطقه مورد توافق قرار گرفته و باعث ضعیف شدن بدن می شود، گیاه ضعیف است و آمادگی پذیرش هر نوع بیماری و بیماری را دارد، اما موضوع موضوعی است که موضوع را تشدید می کند، پس همان شخص برایگرس توان دیم کارتی در زیرمشاخ به راه می افتد، باید بخ. به عنوان نمونه ای از درخت بلوط که خود تولید می شود، دارای انواع مختلفی از تولید است که به روش های مختلف قابل تولید است.

سلاجقه ورود: پیکر غلیب زاگرس اهک و دولومیت است. اختر العمل هیدرولیکی اهک کهدس بالاست، این برشی که تنمس می شود به زیر زمین می رود. به همین دلیل اگر بارندگی کم باشد ریشه به سرعت از دسترسی خارج می شود و امکان استفاده از ریشه وجود نخواهد داشت.

وی به سورتوس اب کارست زاغرس کرد و گفت: اب اب زاگرس سورتوری ستید که بید روی آن رامرزی کنیم، اما دفتر اب سورست اب کارست در زاغرس از کار اوندیکی و رویشی بر روی این سورست کم کارد est.

به سلاجقه يكي از عزيم ما در زاغرس، خود جنجل زاغرس و سرورت اب كارست آن است كه به آن به آن شود.

وی در رماده به معضل ریزگردها در زاگرس کرد و گفت: روزناه های فتوسنتز را ریزگردها در زاگرس از بین بردها و آئین ریزگردها جدی آست. در حاليست كه زاغرس سبر بلاجير ما انسان ها در اين برداشت شده است.

سلاجقه باتوجه به راخل «ایمنی زیستی» افزود: بیدا از کین ها را می کند کهور پاکستانی به کیشور وارد میکنیم ک بادا امسکلی کرد. این در صورتی است که با استفاده از گونه های بومی سازگار با منطقه، هزینه های کمتری نیز برای پایداری لازم است.

مدیرعامل سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد: محیط زیست باید تقویت شود تا جایگاه محیط زیست تقویت شود.

وی افزود: من به فکر محیط زیست هستم و برای اولین بار است که محیط زیست در کشور ایجاد شده است، زیرا برای اولین بار در دولت پذیرفته شده است، پذیرفته شده است که هیچ پروژه زیست محیطی تصویب نشده است و محیط زیست مورد قبول همه وزرا بوده است.»

سلاجقه تقدیم کرد: بنابر کریس جموهری تعلیف فرع بر موحیت زیست است. به تستری بیک میک زیست بید اول بهده. شرایط این تاپیک البته اندازه محیط کشور است اما در ابتدا کوچک است. در حال حاضر هر دولتی به این اندازه است، حتی اگر 5 برابر محیط خود باشد.

مدیرعامل سازمان حفاظت محیط زیست اهمیت مدیریت محیط زیست را می داند و گفت: یک مدیر قوی می تواند جنبه های پنهان محیط زیست را بیاورد و جذب کند.

وی در پایان در پاسخ به درخواست یک محیط زیست فعال مبنی بر بازیافت پساب و فاضلاب برای بهره برداری و نگهداری بیشتر در اسرع وقت برای حفظ ذخایر آب زیرزمینی در سراسر ایران گفت: ما به این درخواست پاسخ مثبت خواهد داد و مطمئناً وزارت نیرو و سایرین از این دستگاه برای مصارف آب استفاده می شود.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید