عمومی

ظهور و سقوط کمونیسم – خبرانلاين

بر اساس ایدئولوژی کمونیسم در همه کشورهای مسلمان و در آن زمان تحت حکومت شوراها، همه مساجد و زیارتگاه ها یا به ویرانه تبدیل شدند و یا از کار افتادند و مراسم سنتی اسلامی و مسیحی مانند ختنه سوری ها برای مسلمانان و غسل تعمید مسیحیان روسیه، ممنوع على شد. از نظر کارل مارکس، متفکر آلمانی قرن 19، بنیانگذار و نظریه پرداز مارکسیسم اصیل، دین افیون توده ها این بود که طبقه حاکم برای دادن امیدهای واهی به طبقه کارگر از آن سود. همه ادیان و مذاهب معاصر و همه تشکل های مذهبی و مذهبی که مارکسیسم می بیند چیزی بیش از ارگان های انقلابی و بورژوازی نیستند و در عمل کاربرد عملی ندارند مگر اینکه دفاع از استثمار کارگران

ژوزف استالین رهبر شوروی نیز دین را مانعی برای پیشرفت بشر اعلام کرد، بنابراین دولت های مارکسیست-لنینیست قرن بیستم، از جمله اتحاد جماهیر شوروی پس از ولادیمیر لنین و جمهوری خلق چین به رهبری مائوتسه تونگ، دولت را در آن قرار دادند. با یافتن کمونیست ها، جهان عملاً به دو قطب سیاسی، نظامی و فکری تبدیل شد و بسیاری از کشورها از شوروی پیروی کردند و این ایدئولوژی در هزاران کتاب، نشریه و روزنامه توسط نظریه پردازان کمونیست در اکثر کشورها حتی وجود دارد. با حضور افراد وابسته به آنها در سازمان بین المللی بود، تبلیغ و منتشر شد و هزاران روشنفکر را به خود جذب کرد و صدها میلیون نفر به آن پیوستند و ادیان را با چالش بزرگی مواجه ساخت که علمای دین را وادار به جستجوی پاسخ کردند. شک و تردیدهای آنها در مورد خدا ، معنویت و کارکردهای خدا. دیمن سلنم تانایهدان برت مرته قنه وههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنونونومانو وضعیتنو نمیدهلیهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنه حتی عده ای از متدینین سعی کردند چهره جدیدی از دین نشان دهند تا از خروج مردم از دین جلوگیری کنند و تفسیر دین را نپذیرفتند.

این وضعیت به مدت هفتاد سال در ربع چهارم جهان ادامه یافت تا اینکه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در نیمه دوم قرن (1991، 1999)، قدرت دولت متزلزل شد و اگرچه هنوز در چند کشور از جمله چین، حزب کمونیست در قدرت است، اما با نفی تئوری های عملی اقتصاد کمونیستی و ایجاد فضای باز برای سرمایه گذاری غرب، پایه های ایدئولوژی کمونیستی فرو ریخت و دین از زیر فشار جامعه خارج شد. دیکتاتورهای وابسته به این اردوگاه، آزادی مذهبی و تظاهر به آن داشتند. در مسکو مساجد توسط کارشناسان دین مبین اسلام بسته شد، اما مردم از سقف های قرمزی که حزب کمونیست برای آنها تدارک دیده بود و بعدها نام آنها را نامگذاری کردند، استفاده کردند. مساجد و تکایا؛ و همیشه همینطور است حتی در زمان رژیم کمونیستی هم وجود داشت و دین مبین اسلام به حیات خود ادامه داد و آداب و رسوم اولیای الهی قطع نشد.

هفتاد سال تلاش برای تغییر دین و عقاید مردم که در زمان شوروی و یا در چین به شدیدترین شکل انجام شد، در میان ادیانی که در این کشور و کشورهای دیگر در ابعاد و اندازه های مختلف وجود دارد، تأثیری نداشت. اما نشان داد که با ذات خدا انسان قادر به مبارزه نیست و می توان هل داد و زور زد، برای مدت کوتاهی این تمایل و غریزه جا افتاد، اما به محض اینکه فشار و زور وارد شد. حذف شده، مردم دوباره به دین خود باز می گردند، عبادگاه ها بیشتر خوش می گذرانند، در آغاز قرن پانزدهم، علاوه بر حفظ چند میلیارد سنت دینی در دین، افراد جدیدی از حالت جاهلیت به دین روی می آورند. شريطي را مي پوثرند

به می راسد سده پانزده، سده دینداری est، به کہ کہ کے دینہ کہے.

6565