عمومی

عزام پیپرین کوره از ورجانس پیش اصفهانی به مرز چدابه


رياس مركز ارجانس استان اسفاهان: گروه اول ارجنس اصفهان متشكل از 16 نيريو يمداد به مرز چضابه عزام شيدن .

دیدگاهتان را بنویسید