حوادث

عشایر کشور رایگان بیمه می‌شوند


رئیس شورای امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: سهامداران کشور در قالب پوشش بیمه روستایی بیمه گذار محسوب می شوند و سهامداران رایگان هستند.

دیدگاهتان را بنویسید