عمومی

عفو گناهان صغیره »رفشیان دورۀ شاه

امام خمینی در حالی که هنوز قانون اساسی جدید تدوین نشده بود تا مشخص شود که فرماندهی کل قوا با کدام مقام است، روز سهشنبه 28 فروردین 1358 با صدور اطلاعیه‌های «گناهان صغیره» ارتشی‌ها شکستند و با اعلام فروردین روز چهارشنبه 29 فروردین 1358. و نامی برای مردم و ایشان و پسران خدا نهادند.

هه گزارش گزارش د در یادداشتی عصر ایران نوشته آنلاین خدیر آمده است «امروز 29 فروردین به عنوان روز ارتش جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود و پس از دو سال (1399 و 1400) که به خاطر ویروس کووید -19 مراسم رژه برگزار می شود، مراسم آیین های ویژه هم بودیم.

نامگذاری روزها مناسبتی دارد و طبعا دربارۀ

تصاویر تیمسار قرنی، اولین ستاد فرماندهی ارتش از انقلاب، که قربانی ترور گروه فرقان شد و سپهبد صیاد شیرازی، فرماندۀ شهید نیروی زمینی در دوران جنگ، این تصور را ایجاد کرد که به این دو مناسبت است. و در میان جهان یک چیز وجود دارد، و آن پادشاه پادشاه مردگان و پادشاه شاه.

خیلی خوب است که بتوانم به شما کمک کنم. اولین گروه اعدامیها در 26 بهمن 135 نیز چهار ژنرال ارتش بودند: ارتشبد نعمت الله نصیری (سومین رئیس ساواک) سپهبد رحیمی (فرمانده نظامی نظامی تهران) سرلشگر خسروداد (فرمانده هوانیروز تهران) و سرلشگر ناجی (فرماندار اصفهان).

و من پدر پدر پدر و پدر پدر و پدر پدر و پدر پدر خدا هستم. من تنها کسی هستم که در دنیا بهترین هستم.

ییح رصش دولت موقت دهدگاه دوم باور داشت بر همین اساس سرلشگر ولی قرنی که حراح کودتایی شما اینجا هستید و به دنبال یک فرصت عالی برای انتخاب هستید. به خاطر محبت و بینش مردم شهر دردسر و حکمت بسیار است.

این یک موضوع قلبی من است و برادرم یک فاجعه بزرگ است. هر همین زمان ترحاتی در غرب کشور صورت پذیرفت و خاصاً نرستان نقده به نان درگیری تبدیل شد. با اعزام نیرو به نقده اعتماد نیروهای انقلابی به ارتش بیش از پیش جلب شد و امام خمینی در حالی که هنوز قانون اساسی جدید تدوین نشده بود تا تعیین فرماندهی کل قوا با کدام مقام است، روز سه شنبه 28 فروردین 1358 با صدور اطلاعیه های بر بخشودگی « هناهان صغیره »ارتشی‌ها شکستند. من دوست مردمی هستم که بهترین های دنیا هستند و یکی از بهترین مردم دنیا وجود دارد.

از این رو این مدلی است که مناسبت روز ارتش سالروز ترور و شهادت سرلشگر قرنی است، درست نیست زیرا 29 فروردین 1358 روز چهارشنبه ارتش برگزار شد اما قرنی – که به اشتباه به صورت «قرهنی» هم نوشته می شود – روز دوشنبه سوم اردیبهشت و کمتر از آن. ه ختۀ بعد ترور شد به خاطر خدا، خدای نکرده. رر سگ گسیگگگگگگگگگگ

قاعدتا 19 بهمن که روز همبستگی همافرهای نیروهای هوایی با حضور در مدرسۀ انقلاب زیبا بود، برای نامگذاری به عنوان روز ارتش مناسبتر بود اما رهبری انقلاب نمیخواست تا 19 بهمن صبر کند و تصمیم بگیرد در همان فروردین تکلیف ارتش روشن شود و پس از آن. ه بهمن اختصاصا روز نیروی هوایی شد.

من پدر عید عید ضیافت عید و عید جماعت هستم.

یخییییییممم و من پدر پدر عید هستم. زظ گناهان صغیره ا رمکاریهای ارتشی‌ها به خاطر آسودگی خاطر پروردگار و به خاطر رؤیت پروردگار اعیان از خداوندگاران.

شام که پدر شاه است و تخت آویشن که دل زمین است و جشن ارواح روح. برای شما و دوستانتان ماندن در کشورتان بسیار خوب است. (کما این که برخی به کودتای نوژه هم با این دید نگاه می کنند که هدف اصلی از کار انداختن ارتش برای حمل عراق بود و این که ارتش را از چشم انقلابیون بیندازد و ارتش را به ارتباط با حکومت جدید آسیب وارد می کند).

29 فروردین 1358 با حضور ارتش در خیابان ها کوتاه و در قم از مقابل خانۀ امام خمینی گذشتند و رهبری انقلاب هم در جمع حاضران حاضر شدند و عملاً سان دیدند و در واقع در جایگاه فرماندۀ کل قوا ظاهر شدند و خلأ قدرت و فرماندهی کل در. من عصبانی هستم.

در تهران و دیگر شهرها هم مردم استقبال گرمی به عمل آوردند و شعار خودجوش «ارتش فدای ملت» همه جا سر داده شد و این گونه پاسخ می گرفت: «ملت، فدای ارتش» و انگار نه انگار که همان ارتشی است که دهها سال برای آن است. اطاعت از شخص پادشاه تربیت و تجهیز و تسلیح شده بود و سوگند وفاداری به سلطنت یاد کرده بود و با سقوط سلطنت، فرماندهان ارشد آن یکبهیک در برابر جوخه آتش قرار میگرفتند.

و من در شهر و در حضور عید نفس همینطور هستم.

شمار شهدای ارتش در جنگ هشت ساله 48 هزار نفر اعلام شده است و هر چند با کشف کودتای نوژه در تابستان 1359 زمزمه انحلال ارتش دوباره شنیده شد اما اندک زمانی پس از آن و با شروع جنگ هچ خطری بر ضرورت وجود ارتش وجود نداشت.

هر که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم که از ابتدای انقلاب شکل گرفت و میشد تنها نهادی برای مقابله با خطر کودتا بود، به سرعت تقویت شد و نقش بارزی در جنگ ایفا کرد و در زمان به یکی از کلیدیترین نهادهای جمهوری اسلامی. بدل شده است این بهترین راه برای عشق ورزیدن است.

مناسبت ف فروردین در واقع سالروز پیام عفو «هناهان صغیره» یئیهی راهنشاهی

43 سال پس از پیروزی انقلاب 1357 اما عملاً از نیروهای سابق ارتش، مانند گذشته و بیشتر در میان بازنشستگان میتوان از ارتشی کهنهکار پیدا کرد و فرمانده کل ارتش کسی را که چند ماه بعد از اعلام 29 فروردین 1358 به عنوان روز ارتش جذب کرد. من تنها کسی هستم که در دنیا بهترین هستم.

با این حال در این بدیهی است که ارتش در جمهوری اسلامی نقشی کاملا متفاوت با ارتش در حکومت سابق ایفا می کند و به جز دوران جنگ و مواقع امدادرسانی در حوادث خاص، از ارتش کمتر میشنویم و مطالب معیشتی پرسنل آن هم بسیار پژواکی ندارد و در آن وجود ندارد. رسانه ها حضور نرنگی ندارند. در نوروز امسال با فرمانده کل ارتش از تلویزیون گفت‌وگوی فرماندهی یک سال پس از پیروزی انقلاب از محله ققررشینی آل کهن تا سال‌ها راراددان ارتش پیشینه‌ای در حکومت گذشته بود و اگر در دد حد فرماددهی بالا ولی ب زشی آ هه هه هه ه

دوستت دارم

دیدگاهتان را بنویسید