عکس| تصویری خبرساز از ایستگاه شهربازیِ میدان آزادی

تعداد زیادی ایستگاه شهربازی در مسیر مهمانی ده کیلومتری غدیر راه اندازی شده است.

عکس| تصویری خبرساز از ایستگاه شهربازیِ میدان آزادی
آفتاب‌‌نیوز :

تصویر عجیب و جالب برج آزادی در کنار آخرین شهربازی مسیر مهمونی ده کیلومتری غدیر مورد توجه مخاطبین فضای مجازی قرار گرفت!

عکس| تصویری خبرساز از ایستگاه شهربازیِ میدان آزادی