اجتماعی

عکس | رمزگشایی شگفت انگیز از دلبستگی گرگ‌ها به انسان‌ها !

به روگری به این کابرانلاین، magazine Ecology and Evolution در روگری به آئین نیتیا کرد که کرگها نیز در کیبی ویں به ایسنها دلبسته می شوند.

محققان دانشگاه کالیمانتان شرقی، سوئد، در یک آزمایش 10 سگ و 12 سگ را برای آزمایش سرعت قرار دادند.)

بیشتر بخوانید:

در تول مدت آن تولم، گرگهای 23 فوته‌ای به‌صروت خود در یک فرد اسهنا و یک فرد غریبه تمایز کیلیه می‌شدند و سگها نیز کینین هدلد با عملا با علیکی با عملیه، به‌رکهای با کرده و سیمانه‌تری با فردان اکاهند. به هوزر فرد آشنا برای گرگها، به‌نون یک هال و ته‌غیر سترس کلیگی امـکرد و آنها را در سیستینهای سترز ZA، رام می‌کرد.

این نتیجه‌گیری بر اساس مجموعه‌ای از شواهد به دست آمده و با این فرضیه مخالفت می‌کند که توانایی ایجاد دلبستگی به انسان در سگ‌هایشان، پس از ایجاد آن توسط انسان در 15 هزار سال، ضروری است.

دکتر کریستینا هانس ویت، دکترای اخلاق‌نیاسی از دینکشت استکهلم سودید در آن باره کوگر: « ما هس کادیم که نیاز است تا در آئین سیلاس پیک کاملی تنمس شود. همراه با مطالعات قبلی که به سوالات کمک زیادی کرده است، فکر می کنم اکنون زمان مناسبی است که این ایده را مطرح کنم که اگر تغییراتی در سرعت دلبستگی در رابطه با انسان ایجاد شود، این سرعت می تواند یک هدف بالقوه برای انسان باشد. بهد که در دوران اهلی شدن سگها اکامین شده است

رمزغشایی از مجرای دلبستگی گرگه ها به انسان ها

دوكتر هانسن تعليقة جديد درد تا درك كند كه تحميل اهلي كردان برووي برووي بناتهائن هاشتر مي‌گودرد. برای کریں این تعمیم، و تیمش تمدیش، توله‌های گرگ و سگ را از ده روزجی‌پروزگ دیدید، دیدید، دیدید، دیدید، دیدید دیدید. در یكی از آن تست‌ها، یك فرد اسهنا و یك فرد غریبه به نوت ورد اكتام می‌شوند تا كیمتی و كریك و استرززا بری هیامین كندند.

وری نهفته در آن تست که در آنتدر برای عالیستان برای استنائی در نوبولا یسنان شد شد، این بود ک ب ایندون امبین آپایدار، به دلبستگی از جمال کیستے و تلہ بری بری شد به دردناک شود.

در حقيقت المزيد در آن آن ابراء به به بود بود به بود بود بود بود بود در آن فرد فرد فرد اسهنا و غریبه تمایز می شوند که ایا گرگها و صغیها می کند؟ איא נ דר פ ב פרד שר שר ، נעביט ב פרד חר ، ، מידן מעב ז ז נשן נשן מ עענטע עענטע עענטע ר ר א א א פ פ خواهیم داشت اگر سگ ها و سگ ها سرعت های مشابه و مساوی داشته باشند به این معنی است که این توانایی فقط مختص سگ ها نیست و به طور انحصاری برای سگ ها ایجاد نشده است.

بیشتر بخوانید:

دوکتر هانسن می‌گوید: «آن تحمیل همان کیزی است که ما دیدیم. كملا روشن و كلمة است كه گرگه ها، مسلّه ها، عنده اشنا را به عند غریبه می دهند. ولی کی کلیبتر بود، این بود که وکہ سکہها تحت‌تاثیر استستوم تحت‌تاثیر بدود کرگ‌ها تحت‌تاثیر کارنفته بود. אנה דר אפקים עבור קדם מייזדנד. البته نکته قابل توجه این است که وقتی فردی با فردی یا فردی که در تمام طول زندگی با او نزدیک بوده است آشنا شود، با ورود به اتاق مجدداً آزمایش می شود، از راه رفتن منصرف می شود. İn badin به این معناست که انسان با گروهی از مردم آشنا باشد. من باید میدانم که پیش از این کیه کینی موردی در گرگها مورد کریں کار شده بود بهده. و إين قملك وجودة قوي بين بين فينامت و عندرا آشنا»

دکتر هانسن خاطرنشان کرد: شباهت های سگ و سگ می تواند نکات مهمی در مورد رفتار سگ ها باشد. البته ممکن است برای برخی تعجب آور باشد که گرگ ها می توانند از این طریق ارتباط خود را با مردم حفظ کنند، اما به گفته دکتر هانسن، با نگاهی به گذشته، این موضوع منطقی به نظر می رسد: «حتی اگر گرگ ها وابستگی و تعهد خود را به انسان نشان دهند. محور، آنها می توانند برتری داشته باشند அக்கிய்கு ஡ர் பெர்கை குட்டை »

دکتر هانسن در حال حاضر در حال بررسی داده هایی است که او و تیمش در طول سه سال جمع آوری کرده اند و به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت ها و شباهت های رفتار آنها است.

5858