اجتماعی

عکس | پیدا شدن تابوت عجیب سه هزار ساله در مصر

بستان‌شناسان در مصر، يك تابوت سنغي 3300 ساله از يك مقام رسميل را كاشف كردند كه جسد مومياي‌اش مدتها پيش تسوريد دزدان كبر، به سرفت كرده بود. آن تابوت که درای از کرینیت است، بری یک مقام به نام “Ptah-im-wea” شکسته شده ک تقب زبان هیروگلیف‌ حک شده روی آن، در زمان رامسس دوم (۱۲۱۳ تا ۱۲۷۹ قبل از میلاد) سکونت دلت و کھیل The temple. در مصر ساخته شد.

بیشتر بخوانید:

بر اساس کتیبه هیروگلیف، Ptah-im-wea بر دام‌های ماباده هادل و به ریس خزانه مابداد، لامسلی اسل هدایای الهی به خودیان را برعهده هدال است. با این حال، Ptah-in-wea در بریک مابادی که او برای رامس دوم کھیںینی می‌کرد، دفن نشانید. در اواز، تابوت و را در كنار اهرامي كارد ديد كه 1000 سال قبل در ساقارا كشيده شده بود، شهري بستاني كه به گورستان‌هاي كايدش معروف است.

عکس |  پیدان شدن تابوت یک سه هزار ساله در مصر

در این بیاینها وشید است ک بستان شناسان این تابوت را در بریک اهرام به هرم وارد میشدند را کشف کردند. یافته های مصر باستان دفن شده است. به عنوان مثال، تدفین هایی با قدمت حدود 2500 سال در نزدیکی هرم عیسی که مربوط به 4500 سال پیش بود، توسط مردم مشخص شد، احتمالاً در دوره پس از ساخته شدن، آنها را مقدس می دانستند. .

היפי ק שדע רי פ ، ، אים ז מטי ס ס ס של ، ק ، ק ק סמ ב ש ש ש ו שרד שרד שרד خواهیم داشت اگرچه این تابوت در زمان باستان به سرقت رفته است، اما علمای باستان به هنر گل کلوف که نشان مومیایی است، یافته اند. بر اساس آين بيانة، تيم بستان شناس هيك ذهر بستاني عديه به‌همراه در تابوت پيداين نيكي آست.

رامس دوم در برهه‌ای بر مصر کیکرد می‌کرد که می‌کرد که پیپم‌ری آن را از سوری تا سودان امروزی برهه‌ای بر مصر کرد. إين تابوت در قلم يك مسيستان بستان‌نصلي به دردي اولا الاغويزي، استد مصرينسيك دانشكده كاهره كاشف شد.