اجتماعی

قیمت بلیط‌ هواپیما ویژه جام جهانی قطر نهایی نشده/ فقط ایران ایر و قطر ایرویز مجوز پرواز گرفته اند

প্র্তি তিলিলিক্য়ান ক্য়ি জাম্যান ক্ট্র ক্ট্র ক্তিন নিধ্দান/ কাতে ইর্র ইর্র ইর্র ঵ের্র ইর্র্যান ক্র্যাত ক্র্যাত

رئیس سازمان هواپیمایی کیشور گفت: در حال حاضر قیمت نهایی بلیت هواپیمای بازی های جام جهانی قطعی نشده است و تنها خطوط هوایی قطر و ایران ایر می توانند این پروازها را انجام دهند، اما در صورت درخواست پرواز به قطر در طول مدت جام جهانی، در نازر کردین بین اینتراینی روکتوکی را موزدر را واسدر کرد.

محمد محمدی بکش ریس کریز کیشور کیشور در گفت وگو با دوران خبر دوران خبر دوران خبر دوران خبر دوران خبر دوران خبر دوران خبر دوران خبر دوران خبر کردی کریس کریس فروزهای جام‌جهانی کارد از سوی ایران کرد.: بر اساس عرض العرض المزيد قريبت شد تا به روست 72 فرشاة به ريفت و برکس بين ايران و قطر شود که کوي فوک فوک فروزهاي بسته شده باشد، بدون ريستمين قابل دين است.

IMG-20211211-WA0023

در عرض المحمدی بخش کرد: هم اینگون روزانه 72 پرواز شامل 36 پرواز از ایران و 36 پرواز از قطر انجام می شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کیشور افزود: اکنون ظرفیت گسترش این پروازها از فرودگاه های بین المللی موجود در استان های هرمزگان، تهران، مشهد، بوشهر، اصفهان، شیراز، خوزستان و جزیره کیش تا 100 پرواز است. روزانه 100 پرواز از ایران و قطر انجام می شود.

وی کرد: بری بهره ایکی از های جامه ای کے کے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہہے ہہےے

قطر

محمدی بخش در ادامه افزود: طی مذاکرات انجام شده می توان پروازهای بدون محدودیت را حفظ کرد و از آنجایی که این توافقات به مدت 60 روز در جام جهانی پیش بینی شده است، پیش بینی می شود از ابتدای مرداد ماه پروازهای جام جهانی قطر آغاز شود. امسال.”

رئیس سازمان هواپیمایی کیشوری ادامه داد: برای مدیریت هزینه و قیمت بلیت پروازهای بین المللی مقرر شد که بیشتر این پروازها ابتدا وارد کیش و سپس به دوحه و البته مشهد، شیراز، اصفهان، تهران و کیش بروند. فرودگاه ها همه آنها می توانند پرواز مستقیم به دوحه داشته باشند، اما برای مدیریت هزینه پروازها، هزینه پروازها را محاسبه می کنیم تا در ابتدا بیشتر آنها جزو پروازهای داخلی حساب شوند و سپس پرواز از آنجا انجام شود. به قطر

13990817000495_Test_PhotoN

محمدی بخش نظر خود را در مورد قیمت بلیت ورلد جم بیان کرد: در حال حاضر قیمت بلیت هواپیمای بازی های جام جهانی گرفته نشده است و در حال حاضر فقط قطر ایرویز و ایران ایر می توانند این موارد را انجام دهند. پروازها، اما اگر شرکت هواپیمایی درخواست پرواز به قطر داشته باشد در گذشته با گیرایی جهانی مواجه بوده است و با توجه به پروتکل های بین المللی مجوز صادر می کنیم، اما همه این موارد بستگی به میزان استقبال مردم از شرکت در این رشته دارد. رویداد ورزشی

انتهای پیام/

איא אינ קבר מופיד בוד؟

نتیجه مبتنی است 0 رای استقاوم و 0 رای مخالف