عمومی

كمینه و بیشینه تمایی یازدهم مرداد در استان سمنان


پیش بینی هواونیشی بری کمینه و بیشینه دماهای شهرستان های استان سمنان بری سه شنبه یازدهم مرداد ماه شد.

دیدگاهتان را بنویسید