اجتماعی

لایحه رتبه بندی معلمان به صحن مجلس ارجاع شد

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات فولکتینگ از جمع بندی بررسی لایحه رتبه بندی معلمان در کمیسیون متبوع خود و ارائه آن به مجلس خبر داد.

علیرضا منادی سفیدان در گفت وگو با دوران خبر، درباره جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بر اساس تغییرات صورت گرفته است. علاوه بر مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های ویژه و همچنین ارقام مندرج در ضوابط استخدامی معلمان با دستیار معلم 25 درصد، مربی معلم 45 درصد، استادیار 60 درصد، استادیار 70 درصد و معلم معلم 75 درصد.

وی افزود: معلمان نباید کمتر از 80 درصد حداقل دستمزد و حقوق ویژه اعضای هیأت علمی، مربیان و معلمان دانشگاه در وزارت علوم را دریافت کنند. به دغدغه های معلمان 30 ساعته رسیدگی کنید.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید