اجتماعی

لزوم مدیریت تأمین و مصرف برای عبور از کم‌آبی در استان قم

دوران خبر / قم برای شما مهم است که بتوانید موضوع خود را ایجاد کنید و می توانید تصویری را که می خواهید ایجاد کنید، مانند تصویر و رنگ تصویر ایجاد کنید.

حسن بختیاری امروز در اولین روز از سال جدید ضمن بازدید از منابع سالاریه، مرکز از راه دور از راه دورات آب و موتوری شرکت آب و بازدید کرد و ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید به ذخیره این واحدها، برای آنها، آرزوی سلامتی و مهمترین بخش برنامه این است که شما توانسته اید به طور کلی به برنامه دسترسی داشته باشید.

وی همچنین با اشاره به کاهش بارندگی ها و منابع آبی، بر لزوم برنامه ریزی برای آب استان در ماه های گرم سال کرد و گفت: مدیریت مصرف و مصرف آب برای عبور از شرایط کمآبی بسیار مهم و ضروری است.

مدیر شرکت آب و استان قم مدیریت کار را از جمله وظایف این شرکت برشمرد و اظهار داشت: در این ویژه بدنه کارشناسی آبفا، موظف با برنامه ریزی و غیرمجاز فنی و مهندسی، در خدمات آب سالم و بهداشتی برای تمام مردم استان تحقیق می کنند.

وی همچنین به نقش مردم در مدیریت مصرف اشاره و آب اشاره کرد: با طبیعی فنی و مهندسی از سوی مجموعه آب و استفاده درست از و صرفهجویی 10 درصدی توسط شهروندان میتوانیم از تابستان امسال بدون مشکل عبور کنیم.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری شرکت آب منطقه ای در تخصیص آب از سدکوچری به استان در ایام نیمه شعبان و روزهای پایانی سال گذشته شرح کرد: جبران تخصیص مناسب از سدکوچری و کاهش برداشت از چاهها، کاهش شوری آب در شبکه شد.

بازی را به خاطر بسپار

دیدگاهتان را بنویسید