عمومی

ما هنوز در کشورمان دنبال دوست می گردیم!

راستی بر سر دانشگاه های ما چه آمد که این ریزش زمین را در اتوبان شهید آبشناسان که بدون شک بدلیل جریانات آب زیر زمینی یا قنات و احتمالا تداخلات انسانی را فرو نشست می نامند حتی معاون فنی و عمرانی شهرداری و بر اساس آن تصمیم. می !رند! خدا بزرگ است

صدرس اصل خبر:
شامین در بزرگراه شهید آبشناسان فرونشست | عمق حفره ایجاد شده چقدر است

ما هنوز در کشورمان دنبال دوست می گردیم!

فرونشستی که در ادبیات فنی از آن روزها یاد می شود در یک پهنه بزرگ مثل دشت قزوین می دهد و نه اینکه در محدوده ای مثلا ۴ متر در ۴ متر و عمق ۴/۵ متر طبق خبر؟ ما دوست مردمی هستیم که رتبه مردم شهر را به دست آورده اند و درجات مردمی که عقلشان را از دست داده اند! مطمین بود که در این قسمت و زیر منطقه ریزش کرده، جریان آبی بوده و هست که در طول سالیان، زیرین راسته و در اثر کاهش حکام منطقه در مرور زمان و خاکی خاکی زیرین اتوبان خاک، به این موضوع تبدیل شده است. دارد به من خوش میگذرد هیچ گزارشی از این واقعیت وجود ندارد که من یک دوست هستم.

برایم بسیار عجیب می آید که بدون شناسایی علت اصلی این رخداد که احتمال ریزش مجدد را در پی خواهد داشت و تمام ساختمان های منطقه و اتوبان را تهدید می کند فقط به همان ریزش موضعی توجه و اصلاحاتی موقت صورت گرفته است. در ضمن یکفره ۴x۴x۴ / م متر دت۴۴د هگزی بهیههب؟

ما هنوز در کشورمان دنبال دوست می گردیم!

در ضمن عرض کنم اگر رفره را طبق خبر با تزریق بتن فقط صلب نماد و رران آب هنوز بمای تمام خاک های اطراف بتن با شدت بیشتر به دور حجم بتن تزریقی با جریان آب شدیتری بخصوص در کناره ها زود شسته و مجدادا ریزش اتوبان رخ خواهد داد؟ می گویند در میان شاه است.

* افزودن به علاقه مندی ها نمایش محصولات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید