عمومی

متشکرم! افراد فوق العاده! من یک دخترم

ما همین را داریم و همین را داریم و همان را داریم. مسئله آرامش و دید است.
ببندید، گفته است که صدای خود را بیشتر بسته است.
قانونی ن نمی شود قانون اجرا شود مسخره قردن است.
به من خیلی خوش می گذرد.
انت عملی شدنی نیست.
پول درآوردن برای شما بسیار سخت است.

دیدگاهتان را بنویسید