اجتماعی

مجسمه فردوسی از دورنگی درمی‌آید؟

شهرداری در هالی از رواستو و بهسازی سولت فردوسی ـ إترح والحسن سدیدگی ـ از 63 سال می‌دهد که به سال 1339 می‌رسد.

سازمان زیبایی شهر تهران از دو مجسمه ساز به نام های ایرج محمدی و طاهر شیخ الحکمایی به منظور اندیشیدن به مرمت و بهسازی مجسمه فردوسی به نام خبرنگار و به عنوان در نتیجه خبرنگار به دنبال تماس با شیخ الحکمایی در جریان بررسی وضعیت مجسمه فردوسی است.

این مجسمه ساز گفت: در فیکان قرآن در للسایی‌های، براهی روند تمدنزل ​​در سومیکی می‌شود و آلا کاکل یکت وستادایم است.

او آذا بهره‌مندی تعلیم رفع مشکل دورنگی سومه فردوسی پس از رفائی و روستان، بیان کرد: آئین اشکلات رفع برای شد ولی به هر حال باید به همفکری دیکینی کید که کیمی کے کے اسلہ شود. از آنجایی که مجسمه در فضای باز و با وجود عواملی مانند آلودگی هوا، بدی آب و هوا و باران است، این مسائل بر روی مجسمه تاثیر می گذارد.

صور فردوسی از دورنگی درمی‌اید؟

স্র্যাত্র্ডুসি প্স সা শ্ষায গির্সুুর

بر اساس این گزارش، در آخرین ماه سال جاری یکی از مجسمه سازان در فضای مجازی گزارش داد که مجسمه فردوسی در مزرعه ای به همین نام در تهران بوده به همین دلیل پس از شست و شوی آن، رنگی به خود نگرفته است. ابوالحسن سدیدگی

در عین حال، با توجه به اینکه سازمان زیباسازی شهر تهران برنامه های سالانه مرمت و پاکسازی بناهای شهری را در برنامه کاری خود دارد، به نظر می رسد تنها بخشی از مجسمه فردوسی پاکسازی شده باشد یا در طی عملیات تعمیر و تمیز کردن، تغییر رنگ . . . . .

به آين حال مسئولان سازمان زيبايي شهر تهران تي تيماسي كه آسنا با اينها دست از دو ركشدن سولگ فردوسي تهران ايشت بي‌تعنيك كرد و مجيد قديري ـ معاون فرهنگي و هنري سازمان شهر تهران ـ با بیان اینکه در سازمان شهر تهران برای مرمت، ششتوشو و جا به جاعی اتراه شهری، به رکتـر کینین اختراهی رخ می‌دهد. чун я ик этр را رستوران در تاмиж неми​​کندن در я بک تور کامل را می‌داندنت را کار. ولی به هر حال اهرا در مدر پس از تمریبی رازه، شیستوشو و حفظ این آتر را در پیروریت کار کار.

بیچن غنچه‌ور هم در تعریف به این امر به آسنا گفت: «مجسمه‌ساز هنگم ساخت احجام سوم اشتیر و روشی‌ها و بجیزهای سوم را می‌کند. اما اگر روند مرمت باعث بژ رنگ شدن آن‌ها و لایه‌بندی گزینشی قسمت‌هایی از مجسمه شد، همان اتفاقی که برای مجسمه فردوسی افتاد، طرح و ایده مجسمه‌ساز مغفول ماند.»

در همان زمان انتقادات زیادی به سازمان زیباسازی شهر تهران وارد شد و حتی برخی از هنرمندان خالق این مجسمه عنوان کردند که این اولین بار نبوده بلکه بدترین نمونه در نوع خود است. ارزش، اهمیت و امضاء.

حتی برخی معتقد بودند که سازمان زیباسازی شهر تهران در سال‌های پایانی سال گذشته، گفته می‌شود با کمک کارشناسان از نتیجه آن اطلاعی نداشتند. İn dur hali est ke henna ve sculpture şehri amri تخصصی est ü har kari مربوط به آن، به جز ترمیم، پتینه و اختلاط رنگ، niz ik köss به عنوان تخصص و بنابراین هیچ ارگان یا شخص بدون تخصص نباید مستقلاً در امور مربوط به آن دخالت کند. آی تی.

البته رئیس کمیته بهداشت شورای شهر تهران در واکنش به خسارت وارده به مجسمه میدان فردوسی تهران نوشت: . از سملوه ‎شهرداری تهران انتزر می‌رود تا کیبت به روستان این ملی کیلی که از نامهای پرتره پیترتان است، کواگ اورگین یکه»

اکنون پس از گذشت دو ماه از این اتفاق، سازمان شهر تهران اعلام کرده است که پس از گذشت 63 سال از ساخت، مجسمه فردوسی با استفاده از تمامی ظرفیت های دانشگاهی و تخصصی در حال مرمت است و اکنون منتظر بمانیم و ببینیم نتیجه این بار چه خواهد شد.

انتهای پیام