حوادث

مدارس کردستان دوشنبه تعطیل نیست


مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: فردا تمامی مدارس استان در شهر و روستا تعطیل است.