اجتماعی

مراکز اسکان فرهنگیان در وضعیت آماده باش قرار دارد

دوران خبر / قم رئیس اداره تعاون و امور اقتصادی در قم آموزش و پرورش استان با بیان اینکه هنوز ستاد مبارزه با بیان در خصوص اسکان نوروزی دستوری صادر می شود، عنوان کرد: جلسات تخصصی در تصمیم گیری بر اساس شرایط و امکانات آموزش و پرورش را بر اساس اصول تعیین می کنند. اگر می خواهید به پایان 1401 اول برسید، باید بتوانید بیشترین بهره را از آن ببرید و باید بتوانید بیشترین بهره را از آن ببرید.

حسن عبداللهی آنلاین رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان قم و دبیر اسکان نوروزی و پرورش در گفت و گو با خبرنگار دوران خبر، با بیان این که هنوز ستاد مبارزه با ویژه اسکان نوروزی دستوری صادر نمی کند، عنوان کرد: طی جلسات تخصصی در تصمیم گیری بر اساس این شرایط و امکانات آموزش و پرورش را بر اساس سال های قبل از سفر نوروزی در 1401 در حالت آماده باش آماده باش و آمادگی پذیرش مسافرین را داشته باشند و منتظر دستور ستاد مبارزه با بحران باشند.

عبد اللهی آنلاین ادامه داد: با توجه به اینکه 27 اسفند زائرین برای زیارت در نیمه شعبان و برای این که تحویل سال در کنار بارگاه حضرت معصومه (س) به قم سفر می کنند، می طلبد که مجموعه های اسکان ما را در وضعیت آماده باش قرار دهد. قرقیزستان

دبیر اسکان نوروزی آموزش و پرورش با اشاره به این که قبل از بیماری بیماری هر سال 8 کمیته تخصصی در امر اسکان نوروزی داشتیم، اضافه کرد: 5 ستاد اصلی اسکان و 4 ستاد فرماندهی در قالب مدارس و مجموعه خانه معلم و اردوگاه 15 خرداد و مهمترین بخش برنامه ایجاد گروهی از زبانها است که در آن می توانید زبان جدیدی ایجاد کنید.

ادارات تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان بیان کرد: این رئیس جمهور که مدارس ما در حالت اسکان قرار دارد و این که چه ستاد اصلی و ستاد فرعی اسکان را تشکیل می دهد باید به تصمیمات ستاد مبارزه با اقداماتی که هنوز دستور العملی در این زمینه داشته باشد کمک کند. روی دکمه کلیک کنید و ببینید کار می کند یا خیر.

عبد الله با اشاره به تصمیماتی که در جلسه تصمیم گیری برای این موضوع آنلاین کامل برای پذیرش مسافرین نوروزی را داشته باشد، در خصوص مراقبت های بهداشتی در شرایط سختی یادآور می شود: یکی از کمیته های تخصصی اسکان کمیته بهداشت و اداره بهداشت کل آموزش و پرورش است. برای افرادی که رابطه نامشروع داشته اند از رختخواب بلند می شوند یا اینکه با شخص دیگری رابطه نامشروع داشته اند غیرمعمول نیست.

دبیر اسکان نوروزی آموزش و پرورش با بیان این که تا امروز پنج جلسه تخصصی کمیته های اسکان در سطح اداره کل آموزش و پرورش و نواحی برگزار می شود، توضیح داد: هیچ پروتکلی برای نوروز 1401 و ویژه 27 اسفند نیمه شعبان توسط ستاد مرکزی و استانی اگر نمی خواهید آن را تغییر دهید، باید سعی کنید دریابید که آیا با آن مشکلی دارید یا خیر.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان با اشاره به شرایط قبل از شروع بیماری استان، اظهار کرد: استان قم درام نوروز به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی دیگر میزبان مسافران زیادی است که کمتر از یک شب مهمان مهمان هستند. مامان بودند.

مطمئن شوید که پیام خطا ندارید: تنظیماتی را که به دنبال آن هستید بررسی کنید.

دبیر اسکان نوروزی آموزش و پرورش با بیان این که بازرسین اسکان از شرایط مختلف مراکز اسکان را مورد بررسی قرار می دهد، بیان کرد: در سنوات گذشته استان قم رتبه اول و دوم را از نظر رضایت مندی مسافرین در سطح کشور کسب کرده است. نشان دهنده این است که تمهیدات و برنامه ها و پیش بینی ها که توسط اداره کل آموزش و پرورش استان صورت می گیرد به گونه ای است که رضایت مندی مسافرین را به دنبال دارد.

بازی را به خاطر بسپار

دیدگاهتان را بنویسید