بین الملل

مرگ ملکه انگلیس در ٩٦ سالگی اعلام شد

ملکه انگلیس در سن 96 سالگی درگذشت.

به گزارش دوران خبر، کاخ باکینگهام این خبر را اعلام کرد.

پیش از این اعلام شده بود که ملکه تحت نظارت پزشکی است.

با مرگ ملکه الیزابت دوم، پسرش چارلز 73 ساله به عنوان پادشاه جدید بریتانیا بر تاج و تخت خواهد نشست.

درگذشت ملکه انگلیس در سن 96 سالگی اعلام شد

ملکه الیزابت و پسرش چارلز

ملکه الیزابت 70 سال بر بریتانیا حکومت کرد و به این ترتیب طولانی ترین رکورد را در این زمینه دارد، حتی بیشتر از ملکه ویکتوریا.

ملکه الیزابت در 25 سالگی فرمانروای بریتانیای کبیر شد. پدرش جورج ششم پادشاه بریتانیا بود.

انتهای پیام