عمومی

مسئولیت رئیس جمهور و دولت کشور چیست؟

هر شهروندی باید نسبت به خواسته های خود نسبت به دولت و شهرداری آگاه باشد و این مطالبات را به صورت مدنی دنبال کند. محمدرضا زمانی درمزاری، حقوقدان و كنشگر جولیكی، در تصریكی انزلی در کروپ نخبچان خبر انلاین با تبیین لوک کیتیندین به آئین پوست است که دائر است که ریس دارد و دولت در شباس علی هوا کیست.

وی می نویسد: « ناکارآمدی و عدم ضمانت مناسب و مؤثر و عدم اجرای قوانین مربوط به محیط زیست و حفظ حقوق محیط زیست، قوانین مرتبط با آلودگی هوا و محیط زیست، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، مدیریت پسماند و آلودگی خاک، مدیریت شهری. و عدم استفاده از ظرفیت های قانونی ذیربط رئیس جمهور و دولت برای اجرای اقدامات یا اصلاحات قانونی، تکمیل و توسعه حقوق محیط زیست و مدیریت شهری و روستایی مرتبط با تبادل نظر و همکاری با نهاد قانونگذاری کشور و عدم استفاده صحیح از دانش علمی و کارشناسان فنی و تخصصی مرتبط با تسلط سیاست بر محیط زیست و حقوق اولیه و شهروندی مردم از دولت و مسئولان، ход между бер лучше ст.»

مسئولیت رئیس جمهور و دولت کشور چیست؟

بیشتر بخوانید:

پیشبینی اینده ریزگردها; برخی از مناطق مسکونی کیشور در حال تخلیه هستند

باز هم ریزگردها در ایران; روستون دور و بریق بریا حل کریس که کردین؟

вы др ин тешего прошети эст: متاسفانه در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط کمترین توجه به محیط زیست و اهمیت آن شده است. این مهم است یا به این معناست که مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و قانونگذاران اهمیت، نقش و اهمیت محیط زیست جهانی را درک و تشخیص نمی دهند و ضرورت آن را نمی دانند. قوانین حفاظت موثر و کارآمد از محیط زیست و حقوق محیط زیست و مدیریت شهری وجود ندارد و نیست و در این راه محیط زیست مانند گوشت قربانی و بدون ابزار آسیب می بیند و جان مردم و شهروندان به خطر می افتد!»

در پایان این مطلب افزودم: مطالبه تمامی خسارات وارده برای تمامی شهروندان تهرانی و غیرتهرانی در این خصوص، مورد حمایت دولت و مدیران ذیربط است و ضمن تشریح علل اصلی آلودگی هوای تهران برای تولید و مصرف خودروهای بی کیفیت و غیراستاندارد مصرف سوخت برای محیط زیست مضر است و سلامت عمومی شهروندان را از بین می برد و از عوامل اصلی تخریب محیط زیست شهر و کشور و مانند آن می باشد. ند و ب شد Letسای ™ onic و کک’ve کائونی شاس، حقانان و فالان ح همز حیط زی و حق ham Shautonic mor onic ی یاانس. »

متن کامل این مقاله را با عنوان «آلودگی هوا و مسئولیت قانونی دولت و شهرداری در قبال شهروندان» بخوانید.

/6262

دیدگاهتان را بنویسید