استان ها

مسابقات قهرمانی بهکاپ و بهکاپر استان تهرانمسابقات قهرمانی بهکاپ و بهکاپر در استان تهران

مسابقات قهرمانی بهکاپ و بهکاپر در استان تهران پذیرفته می شود.


گزارش اخبار دوران خبر از تهران مسابقات قهرمانی بهکاپ و بهکاپر استان تهران به بهار، صبح جمعه 20 مارس 1400 در اطراف خوش آمدید تابعیت منطقه 6 منطقه 5 تهران به دو قسمت تقسیم شده و بازیکنان استان تهران.

در این دوره از مسابقات ده متسابق نیز در مسابقه شرکت کردند.

پیام افراطی


ارزش هر

با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید