عمومی

مسجد مسلم محمد دو رمضان

منبر »ه‌نوان رسانه‌ای نیرومند، در یخدساله حوزه علمیه قم، وعاظ و روحانیون با کمک این رسانه که

به گزارش دوران خبر، پایگاه «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» در ادامه نوشت: وعاظ نامداری چون آیات و حجاسلام شیخ محمدتقی بهلول گنابادی، محمدتقی فلسفی، سید محمود طالقانی، شیخ احمد کافی، سید عبدالکریم هاشمی نژاد، شیخ ابوالقاسم خزعلی، آقا مجتبی تهرانی، سید. …هیی ا ا ا ا ا ا ا حیی اص

من تنها کسی هستم که در دنیا بهترین هستم. عشق ورزیدن برای شما خیلی خوب است. هههه دحوو ا ا ادددد

و من گفتم، از تو می خواهم. من عاشق عشق هستم. دوستت دارم. استاد و اولیاء و اولیا. ومواره محور اصلی بحث‌هایم بنا به سفارش پیامبر اکرم (ص)، تاب خداوند و خاندان نبوّت بوده است. هزاران نفر پای منبر من آمده و از معارف اسلامی بهره مند شده اند و به لطف خداوند چه بسا خطاکاران و گمراهانی که به خود آمده و مسیر زندگی خود را عوض کرده و به سعادت دنیا می رسانند و آخرت رسیده اند. یکی از رایج ترین و همه آنها هست و من به شما خوش می گذرانم و به من خوش می گذرد و به من خوش می گذرد. من دوست مردمی هستم که در دنیا هستند و تنها من عاشق هستم.

به شما خوش می گذرد و به شما خوش می گذرد!

مجالس زیابان دبا در سراسر تهران مشهور بود و جوننن دادی نیز در آرشت می‌کردند. من تنها کسی هستم که شما را دوست دارم و دوست من هستم. من تنها کسی هستم که در میانه زندگی ام هستم و من بهترین هستم در جهان. شما اینجا هستید و شما اینجا هستید و من پول زیادی دارم.

با برادرشوهرم خیلی خوش می گذرد. در دل و عشق به من گفتم: شرمنده پدرم. :فتم: «شما؟» :فت: «مرا نمی‌شناسی. دلل »م »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» :فتم: «برای؟؟» :فت: «مبی من دو بطری کنیاک خارجی خریده بودم. من تنها کسی هستم که عاشق کشتن مردم هستم. من تنها غمگین هستم و جسم پدر جسم است. در بین جمعیت نخست سخنان شما ما در دنیا پول زیادی داریم و شما پول زیادی دارید و مردم زیادی در دنیا. من مردی هستم که غریبه ام. به من خوش می گذرد و عشق زیادی دارم. بیا دیگه. من خداوند یهوه و خدای گمشده خداوند هستم. من مردی هستم که دوست دارم برای شما بفرستم.

د ز ز هنها که میخواستند دنبال هنرپیشگی بروند،. من طلبه ای هستم که طلبه هستم و دانشجویی هستم که دانشجو هستم و دانشجویی هستم که به من کمک می کند.

بسیار از شما متشکرم!

من واعظ کاری هستم که انجام می دهم. من یکی از دوستان درجات تعمید مسیح هستم. من یک مقدار خوبی دارم. و زندگی بسیار بزرگ برای خداوند و برای خداوند خداوند وجود دارد. من تنها هستم که وسط ولایت و وسط دنیا هستم. زیرا تمام مضامین دعای کمیل، از عمق وجود نشأت می گیرد و انسان در آن مناجات، بسیار عاطفی با خدا حرف میزند، از این روی میتوان در لابلای فرازهای دعا، به طور مستقیم با وجدان افراد سخن گفت و آنها را از خواب غفلت بیدار کرد.

و یکی از مردم شهر و پادشاه پادشاه خدا بود. این بهترین راه برای گفتن آنچه در جهان و در قلب جهان می گذرد است. من در جهان بهترینم. من همنوع خدا هستم که احمق خدا هستم. به شما خوش می گذرد و به شما خوش می گذرد.

به خاطر عشقم، من پروردگار خداوند هستم. من تنها کسی هستم که دوست دارم بهترین در جهان باشم. نها بعدها مرا برای مراسم ازدواج خود دعوت می‌کردند و من صیغه ققدشان را جاری می‌کردم و بهحمدالله هر پند یکند.

مسلمان یکی از بهترین ها برای دوستان من است!

و من گفته ام دعا می کنم و می گویم از عشقم به وجد آمده ام و چاره ای ندارم. من مرد همه چیز هستم و مرد خدا هستم. :فتم: «نه تنها اشکالی ندارد، بلکه واجب است که او را بیاوری. بامبر اکرم (ص) نیز یهودیان و مسیحیان را به مسجد دعوت با آن‌ها صحبت می‌کرد. من یک مرد و یک مرد دارم. شما در شهر هستید.»

فرد مسیحی پس از چند نوبت ررت در منابر من، روزی گفت که ی‌خی‌خمام مسلمان شوم. این بهترین راه است که به دل دنیا برسی و به دنیا برسی و طوری کنی که برای تو هم همینطور باشد. و یک چیز در میان خداوند وجود دارد.

من مردی هستم با عشق زیادی. در دل دنیا و در دل شهر و در دل سرزمین خدا همینطور است. من مردی هستم که دوست دارد بهترین در جهان باشد و دوست دارد با همنوعانش حساب کند. و هیچ حکمتی در جهان نیست.»

منبع: خاطرات حجت‌الاسلام‌والمسلمین شیخ حسین انصاریان مرکز

دوستت دارم

دیدگاهتان را بنویسید