حوادث

مسمومیت ۱۳ نفر با گاز کلر استخر خانگی در انزلی


رئیس بیمارستان شهید بهشتی انزلی گیلان به حادثه مسمومیت با سیلندر گازی که 9 نفر از یک خانواده در همدان از آن استفاده می کردند، اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید