استان ها

مشارکت نقش آفرینان عرصه ساخت‌وساز در برنامه جامع شهر اصفهان

نقش آفرینان مشارکت کننده در دوره ساخت برنامه شهر جامع اصفهان

جلسه افتتاحیه شهر اصفهان با حضور تعدادی از مدیران ارشد و مدیران شهری برگزار شد.

به گزارش دوران خبر از اصفهان، در این مراسم معاون امور شهری و شهرسازی بر لزوم ایجاد حس انسجام اجتماعی در ساخت حلقه مفقوده معماری معاصر تاکید کرد و گفت: چنین تناقضی در محصول اجتماعی مشاهده شده است. پیشینیان در زندگی شبانی و کشاورزی رشد کرده و با احساس عزت نفس و انسان دوستی، امروز خود را در حاشیه شهرها ضعیف می دانند و در این راستا باید به حاشیه های شهری توجه ویژه ای داشته باشند.

علی زینی وند با توجه به دیدگاه های مردم، مشارکت، بحث در حوزه معماری و توجه به امنیت ارکان مهم عرصه سازندگی و ساز، گفت: استانداردها و شهروندی با یکدیگر هماهنگ نیستند تصمیمات در قالب جزایر گرفته می شود.

شهر جدید اصفهان یک برنامه راهبردی و موضوع محور است

معاون معماری و شهرسازی اصفهان همچنین گفت: در برنامه شهر جامع جدید اصفهان که یک برنامه راهبردی و موضوع محور به عنوان پایلوت کشور در حال حاضر در حال تهیه و اجرا است، لایه هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود. در ساخت و ساز شهر نقش دارند.

به گفته وحید مهدویان، فاز اول برنامه جامع شهر جدید اصفهان در قالب فاز جدید شناسایی با ابتکار شورای شهر، شورای اسلامی شهر و مدیریت کل شهر و شهرستان به تصویب رسیده است. مرحله طراحی این طرح نیز آغاز خواهد شد.

آغاز «کمپین سازندگی ایمن شهر ایمن» در اصفهان

اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران همچنین به حادثه متروپل در آبادان اشاره کردند و گفتند: مقصر دانشگاه است چون درست تدریس نمی کند، شهر مقصر است که از پنجره سازمان صدور مجوز و تایید نقشه ها را تایید نمی کند و جامعه مهندسی هم مقصر است که به راحتی با این موضوع برخورد می کند.

امیدرضا ریاحی فر با بیان اینکه دانشکده های اداری اصلاح پذیر هستند، گفت: خدمات فنی و مهندسی حذف نشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه امنیت محدود به مدت زمان اجرا نیست و در مرحله طراحی و حتی تخریب انجام می شود، افزود:

پیام شدید

دیدگاهتان را بنویسید