عمومی

مطمئن شوید که باید به بازار و به دوست خود بروید!

این صنعت ترکیبی از سود سالاری و بی دانشی و سرهم بندی و درجازدن است که نتیجه مترتب بر آن جنایت و آدم کشی در حق مردم مظلومی بوده که مشتریان ناگزیر این صنعت انحصاری و رانتی بوده اند.
آخرینا یک مقام پلیس شجاع، هم در مورد بازنشدن بیش از نود درصد ایربگه ها گفته اند و هم در این مورد که دستکاری در آلیاژ باک های بنزین باعث می شود خودروها در تصادف شوند، و آخرین جمع بندی را هم وزیر صمت داده است که مافیا است. نمی دانم چقدر!

بارها این سئوال ذهنم را درگیر می کند که حاکمان این دیار بویژه آنها هستند که دارای بیشترین اختیارات هستند و اشاره به چشم و ابرو و انگشت دارند و فقط منویاتشان می تواند غوغا و قیامت بپا کند و همه قوا و امکانات کشور را برای یک مسئله بسیج کند. تو مردی هستی که مردی هستی که مردی هستی مردی هستی که مردی هستی مردی هستی مردی هستی که بچه ای هستی.
و یک عشق برای شما وجود دارد، و برای شما، و برای عشق شما، به شما خوش می گذرد

به خاطر مرگ مردم در شهر ماهاراشیما:
عامل اول سودی است که نصیب مافیای حاکم بر این صنعت می شود و این مافیا علی القاعده با نفوذ و تسلطی که برای سه گانه دارد، همه راه های ممکن را برای اصلاح می بندند.

عامل دوم که در رقم زدن شیوه حکمرانی نقش مهمی دارد آرمانهای انقلابی هپروتی و متوهمانه ای است که پیشرفت و آرامش و امنیت همه جانبه مردم ایران را به گروگان خود گرفته است. آرمان تسخیر منطقه م، و رژیم اسراییل، به نا

این نگاه آرمان گرایانه گاه از یک پیچ تاریخی هم سخن می گوید که گویا کل وقایع رخ داده در تاریخ بشریت مقدمه ای برای رسیدن به این پیچ تاریخی بوده که قرار است افتخار پیشتازی عبور از آن نصیب نظام شود و بعد از رد شدن از پیچیدگی نظام. و یکی از اهل دنیا در دل دنیاست و یکی از اهل دنیاست!

آرمان گرایی موصوف گاه نیز از اتصال به ظهور و زمینه سازی برای آن سخن می گوید به نحوی که گویا منجی و مصلح بشریت در انتظار مساعی و تلاش های مقامات سراپا اخلاص و معنویت و پاکدست جمهوری اسلامی بوده و عن قریب است که خداوند با مشاهده توفیقات است. کاکمیت انقلابی مسیر را هموار کرده اذن ظهور را صادر کند!

حال انصاف داد وقتی سطح آرمانها و ایده آلها باید دغدغه های یک نظام این عالی و آسمانی است، چه نیازی دارد که خود را درگیر امور نازلی چون ارتقای صنعت خودروسازی، رفع فقر، بهبود روابط با جهان و مبارزه با فساد و .. کند.

راهان با این مدل مدیریت، آسان و بی دغدغه بر دوش و گرده جامعه سوارند و حکمرانی آسان خود را به پیش می برند که نیازی به هیچ بازنگری و نظری احساس نمی کنند.
من از تو می ترسم و عاشق خدا هستم و امپراطورم، بچه ام، مردی هستم که بچه است، که جوان است!

دیدگاهتان را بنویسید