عمومی

من تنها در جهان هستم


مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی: این برنامه ها در مناطق 15گانه آموزش و پرورش در قالب مراسم تکریم از معلمان برگزار می شود ویک برنامه استانی هم برای تکریم معلمان نمونه با حضور مقامات استان می شود.

دیدگاهتان را بنویسید