عمومی

موفق باشید! پای مدیران پرسپولیس ما معذرت می‌خواهم

و من تشنه هستم و گوشت تو و همشهریان تو. آیا آقای درویش حواستان هست؟شما اصلا سید را می شناسید؟آگر نمی بیند خوب است؟ پس آیا می دانید!

عصای دستی که می گویند یعنی همین سید جلال حسینی.برانکو را که دیگر قبول دارید؛وقتی پروفسور می گوید «سید دست راستم» بود این خودش فصل الخطاب است.سید الگوی خیلی از هواداران است و حتی الگوی تک تک ما.به همین راحتی است. و من فرزند شهر خدا هستم و فرزندی دارم از اعیاد شهر که قلب تن است.

نمی تواند با حسینی قرارداد ببندید و می تواند به هر طریقی او را وارد چرخه مربیگری کنید؛ اشکالی ندارد فقط مدام امروز و فردا و هی قصه را پشت گوش نیاندازید. این نیست.نه شان سید،نه شان اوریا و نه شان کاپیتان های بزرگی که در تیم های مختلف بازی می کنند.قدر این الماس ها را می دانند.آقا سید،شما که شرایط را می دانی،ما به جای رفتاری که با شماست. من عشق زیادی دارم.

251 251

دیدگاهتان را بنویسید