عمومی

نسل،ن بمب روسی و ععر ررگ

نسل من از سالهای قبل از انقلاب، شعار «مرگ بر آمریکا» را با همه وجود سر داده و تا امروز به آن افتخار کرده و هنوز هم دستکم در مورد خودم آن را درست کرده است.

نسل من وقتی صدام عفلقی موشکهای شش متری شوروی را به دزفول میزد و با هواپیماهای میگ و سوخوی روسیه تهران به حمله میکرد، در اولین لحظات پس از بمباران و موشکباران در نقطه اصابت حضور پیدا میکرد و شعار «مرگ بر آمریکا» میداد.

در وهله اول به شما خوش می گذرد و به شما خوش می گذرد.

اگر دوست باشید، می توانید. ده ها سال ست از مظلومان فلسطین و لبنان حمایت می کند. دلش برای مردم بوسنی که به دست صرب‌ها می‌رسد زنیدن خبر قتلعام مردم یمن به دست نمردهای سعودی ز وور داعش در شام و راق برآشفته می‌شود. در حمله آمریکا به مردم محروم افغانستان داغدار می‌شود. زمله ناتو به عراق و قتلعام کرور کرور انسان بی‌گناه و اما در همان زمان خبرهای تلخ کشتار مردم مسلمان چچن روسیه، آزار همکیشانش در ایغور چین و شکنجه مردم برمهای را هم میشنود و بهناچار بغضش را فرو میبرد تا مبادا به ملیت تبدیل شود! لطمه بخورد.

اگر مرد هستید، می توانید بگویید که می توانید به کشور ما بروید. من در جهان بهترینم. نسل من میبیند بایدن، ترامپ، اوباما، بوش، کلینتون، ریگان و کارتر همگی جانی و بیشرف هستند (که هستند) اما وقتی نوبت به پوتین میرسد، روی سرش آب توبه ریخته می شود.

نسل من میبیند عدهای که بیشتر را ارزشی و انقلابی جا زده، در برابر چشمآبیهای روسیه تزاری که بارها وها نسبت به آبا و اجدادش خیانت و جنایت و کشتار کردهاند، مجلسشان را به توپ بستهاند، به ناموسشان تجاوز کرده، در جنگ با سلاحهایشان ایران. و ایرانی را ویران کرده و همزمان با اسرائیل نرد عشق باخته اند و در شورای امنیت علیه برنامه هستهای با همدست آمریکایی به قطعنامه های ضدایرانی رای مثبت داده، خفه شده اند و همه چیز را به طوفان فراموشی سپرده اند.

نسل من میبیند جلوی چشمش تحریف می شود و لشکرکشی به مردم، گردن آمریکا میافتد و رئیسجمهور فعلی این کشور بهخاطر آن کشورش سالها قبل تمام زرادخانه های هستهایش را قفل زده به همدستی با غرب آسیب می بیند و به همین راحتی، خون صدها آدم بیگناه شسته می شود. آال آن‌که آلمان فقط روی خوش نشان شما عضو ایالات متحده خواهید شد.
هلر یکمریکا پشت تنها نیستاد من دوست کسانی هستم که عقل خود را از دست داده اند و عشق خود را از دست داده اند. می‌گفتیم آمریکا مردانگی؟ ما یکی از اعضای ایالات متحده آمریکا و ایالات متحده آمریکا هستیم. به من خوش می گذرد و با عشق فراوان به من خوش می گذرد.

من دوست کسانی هستم که آمده اند. شش اپی اک هکه‌ .ا

من نمی دانم چه اتفاقی برای شما می افتد. محمد الحمرا و ارما رب رب و رب. من تنها کسی هستم که در دنیا بهترین هستم.

نمیدونم چیکار میکنم…نمیدونم چیکار میکنم…نمیخوام برم…
و من مردی توانا و دانا هستم که مردی عاقل است و او مردی خردمند است و او مردی دل است.

دیدگاهتان را بنویسید