عمومی

نقد کتاب "آخرین آخرین"در قار سه شنبه ها


کتاب «اخرین پرمه‌وزیر» به قلم جواد موگوی ساعت 18 امروز 8 شهریور در ششمین للساء از فسل سوم قران سه‌شنبه‌های انتراکات شهید کاظمی، برکی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید