اجتماعی

هفته «هوای پاک» و مرگ سالانه ۲۰ هزار ایرانی به دلیل «هوای آلوده»

در سالهای اخترین بیش از کیک عیزین و زینتمان برایمان ایداور سرما، بران و برف زینتری بهده، دود، آلودگی و عسم بگیزی کلانشرها و ستیدی بیشتر کیشر را به خاطرمان میعرد; مشکل مزمنی که چندین سال زندگی را مختل کرده است و علاوه بر آسیب های روحی و روانی می تواند منجر به عوارض جسمی جدی درازمدت و ناتوانی در جبران بیماری و مرگ به ویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران شود.

طبق گزارش ما، هفته هوای پاک کیشورمان از بیست و چهارم دی ماه در کیشورمان آغاز شد. به توری که روز کیکست شد که عملیه هوا در تهران تا پیاین وکے و در سادیدی سیدیستی تا پینہشنبه تداوم به کے کے شد. مشکل آلودگی هوا حادتر از آن چیزی است که می دانیم، تنفس طولانی مدت در هوای آلوده به هوا آسیب می رساند و از جبران آن جلوگیری می کند.

بروز لونیه 7 میلین مرگ زودرس در جهان به دیلیل علیه هوا

لازم به ذکر است که سازمان بهداشت جهانی در سال 2019 برآورد کرده است که آلودگی هوای بیرون و داخل شهر در مناطق شهری و روستایی سالانه منجر به بیش از 7 میلیون مرگ زودرس در جهان می شود. همچنین طبق گزارشی در سال 2019 مشخص شد که در جهان به طور متوسط ​​حدود 54 درصد از مرگ و میرهای زودرس مربوط به آلودگی هوای هوای آزاد ناشی از بیماری ایسکمیک قلبی و سکته مغزی است. همچنین هفت درصد مرگ‌های زودرس ناشی از سرطان ریه و ۱۹ درصد مرگ‌های زودرس ناشی از بیماری‌های مزمن تنفسی است.

آلودگی هوا؛ چهارمین عامل خطر مرگ در جهان

همچنین کارشناسان بهداشت و درمان اعلام کردند بر اساس آخرین گزارش این بیماری، آلودگی هوا چهارمین عامل خطر مرگ و میر در جهان است. إن در هالی است ک در روستودی در هال تعریف، علی هوای سومین خطر فاکتور مرگ است.

همچنین بر اساس گزارش ها، گفته می شود سالانه جان باختگان بر اثر آلودگی هوا، بیش از شش برابر تعداد مبتلایان به مالاریا و بیش از چهار برابر افرادی که به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. به بیماری ایدز

بیش از 20 هزار مرگ منتسب به علی هوا در سال کے کیں

در کیشور ما نیز عملی است هوا به تطبیق یکی از لکتی‌های محمول حوزا سلامت و به تطبیل عرض المزید در حوضه هوزا سمت چپ شده است; لازم به ذکر است با توجه به بررسی های انجام شده توسط وزارت بهداشت در سال 1400 در زمینه آلودگی هوا در 27 شهر کیشور و بر اساس جمعیت حدود 35 میلیون نفری و بر اساس نتایج پنج شهر کیشور در سال 1400 شامل تهران، مشهد، اهواز، اصفهان و کرج تناه 10 روز هوای خوب دردان.

همچنین بر اساس اعلام وزارت بهداشت، نتایج این مطالعه نشان می دهد که میانگین مرگ و میر ناشی از مواجهه طولانی مدت با ذرات PM2.5 در بزرگسالان بالای 30 سال در 27 ماه مورد مطالعه 20837 نفر بوده است. همچنین در سال 1400 تعداد فوتی ها نسبت به سال 1398 87 درصد افزایش داشته است. بر اساس سخنان دکتر عباس شاهسونی، مدیر گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیمی وزارت بهداشت، سالانه 20 خطر و 800 مرگ منتسب به علوم هوا در کیشور رخ می دهد.

در عين حال تقاب آين استودي، پريك‌هاي اسكميك كارديو، اسكريه ريه، كرگره ريه و کروني‌هاي کرون عنکري روي تيپيک‌ترين کروني‌هاي پريھ‌هاي ناشي از عزم هوا کيانداند.

2 گروهی که بیشتر تحت تاثیر آلودگی هوا هستند

باید توکیں کرد که کلکی هوای علوم زامین حادتر می‌شود که بدانیم کیندین و سلمندان از کروپ‌های رایال بہہہے در براب کہوے ہوا; بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، متاسفانه در سال 2013، حدود پنج درصد از مرگ و میر کودکان زیر پنج سال و 10 درصد از مرگ و میر بزرگسالان بالای 50 سال به دلیل آلودگی هوا است.

অত্যান্ত্র্ত্যান বান্যান বে উর্জ্নান দ্র প্র হায়া হায়া

در این زمینه دکتر فرهاد چوبدار- مدیر بیمارستان کودکان علی اصغر در گفتگو با دوران خبر وی با اشاره به خطرات و عوارض آلودگی هوا در کودکان گفت: باید به این نکته توجه کرد که مراجعه کودکان به اورژانس و مراکز درمانی نیز افزایش یابد. زیرا विरयस‌हायी के दर े है बारोजा मेंजान मी‌शोंड ، सकरिया जाइड ब उटोली हॉवारड व मेंज भूस ख़स सेनह सेनह दा मी‌शुद के के के केा बह बह बह अन अन अन «विजिजिंग» मी‌गुदेन • ؛ ویزینگ املکتی است که هر بیکیه آن را می‌شناسد.

மார்க்கு மாயுக்கு हौय बर बारना; ‏

وی افزود: زمانی که آلودگی هوا افزایش می یابد میزان خس خس سینه یا علائمی که در شرایطی مانند آسم یا تحریک راه های هوایی ایجاد می شود به سرعت افزایش می یابد و به همین دلیل خس خس یک علامت ترسناک است که به همین دلیل کودکان را مجبور به داشتن این علائم می کنیم. را درانت، تختی کینیم ک در آن وروت هم کست های ترمان و دیسرات ترمان بری دولت و گودی ها می‌ایباد.

Curbe حال آ point هي ه ham Kurse عان علاvern وکتی ویروسها با علوم هوا دست به دست همدیند. سرفه‌های این کنی‌دانی‌ یک تا دو و فتو ردای بیدان می‌کند و کلفت از تورفه‌های این کندینی‌شان است.

وی با بیان کیند در زموت علیه هوا، این سم است که تصفیر می‌کنیم، تکد کرد: د.در عین حال آلودگی هوا اثرات بلندمدت تری دارد و قطعا در سال های آینده شاهد افزایش تعداد مبتلایان به آسم در کودکان خواهیم بود و بار روحی و روانی هم از نظر عملکرد و هم در شرایط پیری خواهد داشت

در هر صورت باید بدانیم که ادامه زندگی بدون هوا حتی برای چند دقیقه غیرممکن است و این در حالی است که همانطور که قبلا گفته شد بر اساس آخرین گزارش های بیماری، چهارمین بیماری مهم است. عامل خطر مرگ در جهان و مهمترین تهدید زیست محیطی برای سلامت انسان، معلومه هوا است. به عبارتی با توجه به اثرات آلودگی هوا بر سلامت، کودکان، سالمندان و سایر افراد جامعه و همچنین تاثیرات جدی بر شروع مرگ و میر زودرس و بیماری های قلبی، سرطان و… برای کریدعلیه هوا که هر روز بیش از کبل شکت می‌یابدا، بیاندیشند; نه تنها برای تعطیلات مدارس، دانشگاه ها و… یا نام گذاری هفته ها با عنوان هفته هوای پاک، زمانی راضی می شوند که آلودگی هوا در شرایط خطرناک برای همه شهروندان باشد.

انتهای پیام