عمومی

هلسه شورای فرهنگ عمومی آشتیان برگزار شد


ممعه آشتیان: از مشکلات فرهنگی ماععه ما بیکار نشستن جوانان در معابر و خیابان ها و بوستان ها است.

دیدگاهتان را بنویسید