عمومی

همکاری سپاه با بهزیستی، گام مهم خدمت رسانی به جامعه


رئیس بهزیستی شهرستان فیروزکوه گفت تداوم همکاری سپاه با بهزیستی گام مهمی برای خدمت رسانی به جامعه هدف است.