عمومی

وایرت های دفعن مقدس در مدارس به نسل جوان هنگر شود – اینگای آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، محمدمهدی روز شنبه در جلسه مشترک شورای هماهنگی هفته دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: 2 سال پیش ویروس کرونا شرایط را محدود کرد. برگزاری مراسم، اما امسال با بازگشایی مدارس می توانیم فعالیت های بهتری در جهت ترویج فرحن ایتشار و شهدة داشت.

وی افزود: پیشکسوتان دفاس مقدس و عرض المزید خش به مشقل شكل narrativigeri در در در درادة مقدس در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در درداد بشدان.

استاندار کرمان گفت: پیشکسوتان دفاس مقدس و عرض المزید خوش سھن به همستی شکل narrating ایتشار و رشادت رزمندگان را در مدارس.

استاندارد كرمان المزيد بر حوزور و ديدار عولياي دراسة مزين به نام شهدا با قديمة شهدا كرد كرد و گفت: دادارات نيز فيلم ايتشار و شهدا را داده بودند.

فداکار، در روشنگری و تعریف جمیعی و رازمدانگر را در روشنگری و تعریف جمیعی لازه دانست و گفت: گلزار شهدای اونهامی باید به مشکر شکل پوسک امبیندهی و برادیک امبیندی، دیدار با شهدای قدیمی و آثارشان کوید شود.