حوادث

وجود ۱۲ میلیون «مجرد» در ایران


رئیس پژوهشکده جمعیت کیشور با تاکید بر لزوم جلوگیری از سیاست ازدواج کودکان و فرزندآوری گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون نفر مجرد در کشور داریم که از این تعداد 6 میلیون نفر پسر هستند. سن 5 و 6 سال و 1.5 میلیون.” دختر 3 تا 4 ساله “مجرد” است و در صورت قطعی شدن سقط جنین او نمی تواند به خودکفایی خود ادامه دهد زیرا به طور طبیعی ندارد. کودکان و جامعه جدید جایگزین نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید