حوادث

ورود دادستانی به تاخیر پرواز تهران نجف/ یک نفر زندانی شد


دادستان عمومی و انقلاب تهران از بررسی علت تاخیر پرواز تهران-نجف در دادسرای تهران خبر داد.