عمومی

ونواره ملی اسب اصیل ترکمن در نیشابور می‌شود – خبرگزاری آنلاین | من تو و تو را دوست دارم

یسین گلکندشتی در گفت‌وگو با خبرنگار آنلاین اظهررک

مسئول روابط عمومی هیئت سوارکاری نیشابور بیان کرد: این جشنواره برای اولین بار در کشور در شهر صوفیان استان گلستان برگزار شد و با توجه به موقعیت اردوگاه شهید رجایی شهرستان نیشابور پس از یکسال مجوز این جشنواره برای این شهرستان صادر شد.

وی گفت: هر سال چهار جشنواره زیبای اسب ترکمن در کشور برگزار می شود و جوایز این دوره در هر دور پیروزی نفر اول مبلغ 150 میلیون ریال و نفر دوم صد میلیون ریال و نفر سوم 50 میلیون ریال است که مجموع 350 میلیون تومان تمام جوایز است که من اوقات خوبی را با بالاترین سطح جهان دارم.

:لقندشتی صنعت اظهار کرد: غ هرفه و معدن، صنایع دستی و گیاها

مسئول روابط عمومی هیئت سوارکاری نیشابور افزود: داوران این جشنواره بین‌المللی فرانسه خواهند بود و از روسیه و هستند که مسابقات زیادی در نقاط مختلف جهان داوری کرده‌اند.

یییییددددددد:: :یبجشد

:لقندشتی گفت: رستان نیشابور ۵ مجموعه نگهداری از اسب ترکمن که حدود ۱۰۰ رأس اسب در مجموعه‌های نگه‌داری دارد.

دیدگاهتان را بنویسید