ورزشی

پاسخ مهدی تاج به انتقادات تند علی کریمی

به رابل این کبرائن لاین; مهدی تاج در نشست خبری امروز درباره موضوعات مختلف صحبت کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: کریمی یک اسطوره است و شاید کشاورزان دیگر مرا دوست نداشته باشند اما مجمع طبق قانون من را انتخاب کرد. علی کریمی عزیز. شاید امروز داستان را ترک کند. من این مسائل را می بینم و به آنها احترام می گذارم. اگر پیشنهادی بدهند که بتوانم آن را اجرا کنم، پیشنهاد را می پذیرم.

بیشتر بخوانید:

258 258