حوادث

پدیده مجرمان آشنا با قوانین/ ضرورت بازبینی در مجازات سارقان

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به کاهش هزینه ارتکاب جرم برای مرتکبان برخی جرایم گفت: برخی مجرمان با اطلاع از مواد قانونی به راحتی جرم خود را تکرار می کنند.

سردار حسین رحیمی در گفت وگو با دوران خبروی با اشاره به تاثیر قوانین بازدارنده در وقوع جرایم گفت: مشکل واقعی قانون نیست، بلکه دو مورد است. مشکل اول برخورد با مجرمان و چالش دوم هزینه های تعدیل ناپذیری است که مجرمان می پردازند، به ویژه مجرمانی که در گذشته جرایم مکرر داشته اند.

وی درباره تاثیر قانون در کاهش مجازات کیفری در وقوع جرایم گفت: در حال حاضر با این موضوع مواجه هستیم که مجرمان جذب مواردی مانند قانون تخفیف مجازات کیفری که در سال تصویب شده است. 1399 و با استفاده از آن اقدام به ارتکاب جرم خواهد کرد. این قانون با این شرط که اقلام مسروقه کمتر از 20 میلیون تومان را در اختیار مجرمان قرار داده است، باعث شده این افراد تا سقف 20 میلیون تومان سرقت کنند و سپس به سراغ سرقت های بعدی خود بروند. اگر 60 درصد مجرمان زیر 20 میلیون نفر باشند این نکته قابل تامل است.

فرمانده اداری تهران بزور ادامه داد: به نظر می رسد با پدیده ای روبه رو هستیم که گاه برخی از مجرمان به اندازه وکالت دارای جایگاه حقوقی هستند و از این راه امرار معاش می کنند.

رحیمی درباره لزوم بازنگری در قوانین مربوط به مجازات سارقان و مجرمان گفت: این موضوع را در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضاییه در ستاد اداری تهران برگزار شد، مطرح کردم. بررسی در این زمینه یکی از خواسته هایی است که اگر نهاد قانونگذاری داشته باشیم.

بیشتر بخوانید:


اجرای طرح های ویژه و ابتکاری برای مقابله با خشونت و سرقت در تهران


“آخرین هشدار” دادستان کل کیشور دزد و مرتکب جنایات خشن خواهد بود

طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی مشروط بر اینکه ارزش اموال مسروقه از دویست میلیون (200.000.000) ریال بیشتر نباشد و سارق سابقه کیفری مؤثر نداشته باشد به حبس کاهش می یابد. جرایم فوق الذکر و همچنین کلیه جرائم مجازات درجه پنج به پایین ارتکابی افراد زیر 18 سال در صورت ارتکاب جرم مشمول این قانون و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 12/4/12 می باشد. 2019.

آخرین پیام

دیدگاهتان را بنویسید