عمومی

پیش بینی تولید بیش از


ی بینی می‌شود امسال حدود ۹۶۰ ُن حل محمدی در مععع سدان تدلد و برداشت می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید