فرهنگ و هنر

پیغام روشن اسرائیل به دنیا/ اولین مصوّبات درباره رئیسی/ پیام ۲ مقام ارشد اروپا به ایران


پیغام روشن اسرائیل به دنیا، حضور یک مقام عالی رتبه نظامی ایران در یک مکان دیپلماتیک، اولین مصوّبات درباره رئیسی، پیام دو مقام ارشد اروپایی به ایران و ادامه رقابت تنگاتنگ دو تیم بزرگ پایتخت برای فتح جام از مهمترین اخبار شامگاهی هشتم خرداد دوران خبر بودند.