استان ها

پیگیری جدی مصوبات دولت در مورد بورس

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت تحریک بازار را نخواهد پذیرفت، گفت: تصمیمات دولت در خصوص بورس با جدیت دنبال می شود و پیشنهادی برای خروج از آن وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری گروه اقتصاد، سید احسان خاندوزی روز گذشته در حاشیه جلسه شورای گفتگوی ثروت و ثروت در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: ده سال است که ارتباطات بسته است، بورس موثر بوده و روند نشان داده است که شرایط مطلوب حاکم بوده است، اما تصادفات در عرصه های بین المللی و سیاسی حاکم شده است.» رویدادهای داخلی که مجموعاً درجه ای از عدم اطمینان را در بازار سرمایه ایجاد کردند.

و در رابطه با سردرگمی تقاضا در خصوص تغییر سیاست های دولت در بازار سرمایه تصریح کرد: سردرگمی چنین روزنامه ای می تواند زمینه ساز ناامنی باشد که باید امروز با توجه به جلساتی که در ستاد اقتصادی برگزار شد اعلام کنم. دولت، همان چارچوب تعیین شده در بهمن 1400. نویسنده ثروت است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه انتظار دولت از وزارتخانه های تکثیر، اقتصاد و بانک مرکزی این است که تخلفی در این زمینه صورت نگیرد، گفت: اقدامات هماهنگ نهادهای اقتصادی دولت باید به گونه ای باشد که از بین بردن انکار و بی اعتمادی

خاندوزی گفت: وضعیت بازار سرمایه به گونه ای است که باید با همه متغیرهای داخلی و خارجی تاثیرگذار بر کل اقتصاد ایران منحل شود و تمرکز ثروت اقتصادی بر تقویت بنیادی و اصولی است.

انتهای پیام/4129/

دیدگاهتان را بنویسید