حوادث

چرا خبر بد برایمان جذاب است؟

خواندن اخبار بد نیاز و اضطراب ما را در زمانی که به دنبال پاسخ هستیم توصیف می کند. من تمایل دارم از نظر زندگی این کار را انجام دهم. روزنامه نگاری تا حدودی با این گرایش بازی می کند و تیترها و اخبار تحریک آمیز را به خود جلب می کند. زیرا آن را ترس و فوریت می نامد.» (ماهنامه «ارتباطات مدیریت»)

به گزارش دوران خبر، شماره 146 ماهنامه «ارتباطات مدیریت» با فایل های «اخبار بد و اضطراب» و «روابط عمومی تحصیلی» توسط سردبیر امیر عباس تقی پور و سردبیر علی ورامینی توزیع می شود. .

شماره سوم این مجله به بررسی مورد ویژه «اخبار بد و اضطراب» می پردازد و پاسخ این را خواهد یافت که چرا خبر بد اینقدر جذاب است.

زمانی که ما به دنبال پاسخ هستیم، خواننده نیاز به اخبار بد را شرح می دهد. من تمایل دارم از نظر زندگی این کار را انجام دهم. روزنامه نگاری تا حدودی با این گرایش بازی می کند و تیترها و اخبار تحریک آمیز را به خود جلب می کند. زیرا مستلزم ترس و فوریت است. این احساس وجود دارد که اگر آخرین اخبار را بدانم، بهتر می توانم از خودم و خانواده ام محافظت کنم، اما به نظر می رسد باید رفتارمان را در محل کار تغییر دهیم. در غیر این صورت اضطراب و خبرهای بد من را نابود خواهد کرد. در شماره جدید مجله مدیریت به این موضوع می پردازیم که چرا خبر بد جذاب است؟ اثرات جریان بر انسان چیست؟ آیا جهان آنقدر تاریک است که من در روزنامه می شنوم؟

در این مورد از اساتید ارتباطات و روزنامه نگاری محمدمهدی فرقانی، علی اکبر قاضی زاده، فریدون صدیقی و مجید رضائیان پرسیده شد که چرا این خبر ارزش خبر ندارد؟ بیژن عبدالکریمی و صالح نجفی اخبار بد را از منظر فلسفی بررسی کردند، در حالی که سهیل رحیمی و مصطفی سلیمانی بعد روانی خبر بد را بررسی کردند. زهرا اجاق، پژوهشگر ارتباطات و محسن محمودی از دیگر نویسندگان این فایل هستند.

سن «تحصیلات دانشگاهی» روابط عمومی کمتر از ایجاد «روابط عمومی واحد» در سازمان های ایرانی است و سرعت تحول و توسعه آن بسیار پایین است، اما در نهایت روابط عمومی به عنوان یک حرفه و تخصص به این امر تبدیل شده است. مهم در دانشگاه های ایران که دوره کارشناسی برای اولین بار در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. خیلی کم خیلی دیر است؛ در روزهایی که دانشگاه ها از مهلکه افتاده اند. دانشگاه های ایران هم بیشتر هستند. با این حال، دانشگاهیان روابط عمومی نیز مورد نیاز هستند. چون ما در روابط عمومی سنت نداریم و همه مصرف کننده هستیم. بر اساس این قرارداد، سندی مبنی بر راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی در آخرین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شده است.

حسینعلی افخمی، استاد روابط عمومی دانشگاه علامه و بنیانگذار مقطع کارشناسی ارشد این رشته در خصوص لزوم توجه دانشگاهی دانشجو قلم صحبت کرد.

آقای امتیاز ن ماهنامه، آژانس مطبوعاتی ایده آل دکراهرنگی، سردبیر: امیرعباس تقی پور، سردبیر: علی ورامینی، سردبیر: حسن نمک دوست تهرانی، مسعود شاه حسینی، محسن آزمودا، آرمین هاشمی، صبا حیدرخانی، فرانک کلانتری و محسن محمودی، تدوین و هماهنگی: بهنام تقی پور، طراح جلد: جلیل نوربخش و گرافیک: نیگار آشتیانی.

آخرین پیام

دیدگاهتان را بنویسید