عمومی

چهارشنبه آخرسال از قدیم تا امروز


با نزدیک شدن به چهارشنبه سوری، شهروندان در کوی و برزن از دست ترقه‌های دست ساز که علاوه بر ایجاد وحشت صدمات زیادی را برجای می‌گذارد، امنیت ندارند.