عمومی

کاشف ۶ کے ماد پپشد در مانه و سملقان/ ۵ نفر دستگر شکد – اینگای آنلاین | اخبار ایران و جهان

سیرهنگ محمد مهران در گفتگو با خبرنگار آنلاین گفت: در پیر کبه نیوز با توجه به اینکه فردی با هویت مشخص اهل روستای میدان آشخانه اقدام به خرید و فروش مواد مخدر سنتی و انتقال آن به یکی از روستاهای نزدیک، درجات به ترتیب وظیفه است.» او به آن دست یافت.

فرمانده شهرستان مانه و سملقان ادامه داد: در إن راستان تعداد سه تیم متشکل از پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مانه و سملقان، پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان گرمه و دروازه شهر رباط. به شهر رفت

وی بیان کرد: در اینسیک از مرد نازر کمت 6 کال کراک و 25 برک 100 دیلاری مشکوک به دیلاری بودن در بیان به دیلاری بودن از مرد نازر، متهمان دستگیر و به مقر انتظامی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، گفت: امنیت برقرار است.